Elektrownie wodne szansą rozwoju regionu

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski zaprasza na Sympozjum Naukowo-Techniczne pn. „Elektrownie wodne szansą rozwoju Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, na którym zostaną poruszone tematy gospodarki wodnej, gospodarki elektroenergetycznej oraz żeglugi śródlądowej. W czasie sympozjum referaty wygłoszą: prof. dr hab. inż. Ireneusz Kreja z Politechniki Gdańskiej („Rewitalizacja dolnej Wisły oraz rozwój portu śródlądowego w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim”), prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN („Możliwości rozwoju energetyki wodnej na Pomorzu i Kujawach”) oraz prof. dr hab. inż. Adam Bolt. Współorganizatorami spotkania, wraz z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, są: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz oraz Żegluga Bydgoska, OT LOGISTICS, Bydgoszcz – Szczecin. Sympozjum odbędzie się 12 czerwca 2014 roku, w godzinach 10:00 – 15:00 w auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, przy ul. Kaliskiego 8 w Bydgoszczy. Organizatorzy proszą osoby chcące wesprzeć inicjatywę o udzielenie wsparcia finansowego na konto O/B SEP (PKO BP SA I/O Bydgoszcz), numer: 72 1020 1462 0000 7502 0154 0624.
Szczegółowych informacji udzielają: Sławomir Cieślik, pod numerem telefonu: 507 196 500 bądź drogą e-mailową: slavcies@utp.edu.pl oraz Włodzimierz Sobecki, pod numerem telefonu: 601 659 615 bądź drogą e-mailową: sobecki@onet.pl.

 

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia