Dotacje na szkolenia i doradztwo: Regionalny Fundusz Szkoleniowy w 2018r.

Informujemy, że w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego zaplanowane zostały na 2018 r. terminy naborów wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. Z możliwości tej mogą skorzystać firmy z przedsiębiorstwa posiadające:

  • - status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • - siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • - diagnozę potrzeb rozwojowych.

 

Najbliższy termin składania wniosków: 24-26.01.2018 r.

 

Harmonogram składania wniosków na cały 2018 r. dostępny na stronie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/aktualnosc-27-harmonogram_naborow_wnioskow_na_2018_rok.html

 

Otrzymane wsparcie należy zrealizować w wybranym podmiocie zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych. Przypominamy, iż Pracodawcy Pomorza i Kujaw to podmiot, który uzyskał taki wpis, zatem  dofinansowanie zdobyte w Regionalnym Funduszu Szkoleniowym można wykorzystać na szkolenia i doradztwo realizowane przez naszą organizację.  

 

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Pracodawców Pomorza i Kujaw w celu uzgodnienia oferty:

 

 

Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

  • 10 000, 00 zł – mikroprzedsiębiorstwa,
  • 20 000,00 zł – małe przedsiębiorstwa,
  • 30 000,00 zł – średnie przedsiębiorstwa.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków na podstawie wcześniej wydanej promesy. Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:  mikroprzedsiębiorstwa – 70%, małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie przedsiębiorstwa – 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%

  1. - pracownicy w wieku 50 lat i więcej;
  2. - pracownicy o niskich kwalifikacjach;
  3. - przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
  4. - usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

jednakże nie więcej niż 80%. 

 

Zapraszamy do współpracy!

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia
FacebookTab