Dofinansowanie szkolenia i doradztwa - Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Informujemy, że na usługi organizowane przez Pracodawców Pomorza i Kujaw istnieje możliwość dofinansowania w ramach programu Regionalny Fundusz Szkoleniowy. Oferta dotyczy zarówno szkoleń otwartych, jak i zamkniętych (stworzonych na indywidualne zapotrzebowanie firmy) oraz usług doradczych. Zakres i profesjonalizm naszego działania potwierdza akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Bazy Usług Rozwojowych i status Ośrodka Innowacji. Dodatkowo o wysokiej jakości naszych usług świadczy Certyfikat Sytemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.
Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:
- status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
- siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- diagnozę potrzeb rozwojowych (diagnozę potrzeb rozwojowych można wykonać u OPERATORA lub PARTNERÓW PROJEKTU).
Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, dostępnej pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:
- mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł;
- małe przedsiębiorstwa - 20 000, 00 zł;
- średnie przedsiębiorstwa - 30 000, 00 zł;
przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej. Powyższe limity obowiązują w całym okresie realizacji projektu REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY, tj. do 31.12.2020 r. Jeden wnioskodawca może uzyskać jeden raz wsparcie w ciągu jednego roku kalendarzowego.
Wnioski o udzielenie wsparcia należy złożyć w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl  w terminie od 4 lutego 2019 r. oraz w formie papierowej. Wnioski o udzielenie wsparcia są przyjmowane w generatorze wniosków do dnia wyczerpania 120% przyznanej na dany kwartał alokacji. Po tym czasie nabór wniosków w generatorze zostaje zamknięty, o czym przedsiębiorcy zostaną powiadomieni na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl.
Za datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia przyjmuje się datę jego wpływu w wersji papierowej do Operatora projektu lub Partnerów projektu wskazanych w §1 ust. 2 Regulaminu naboru lub datę jego przyjęcia przez mobilnego konsultanta. Wnioski w wersji papierowej należy złożyć w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku w wersji elektronicznej w generatorze wniosków.
Więcej o programie Regionalny Fundusz Szkoleniowy znajdziesz TUTAJ.
Oferty szkoleń z naborem otwartym z możliwością dofinansowania w ramach projektu Regionalny Fundusz Szkoleniowy są dostępne TUTAJ.

Zachęcamy do kontaktu!
DORADZTWO: Lech Światły, e-mail: swiatly@pracodawcy.info.pl, tel. 661 528 009,
SZKOLENIA: Lucyna Rybacka, e-mail: szkolenia@pracodawcy.info.pl, tel. 887 788 988.

OFERTA WSPÓŁPRACY

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia