Debata gospodarcza z kandydatami na Prezydenta Bydgoszczy 15.10.2018

Pracodawcy Pomorza i Kujaw uczestniczyli w Debacie Gospodarczej o Bydgoszczy z Kandydatami na Prezydenta Bydgoszczy. W sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zebrali się bydgoscy przedsiębiorcy, aby dowiedzieć się jakie zdanie mają kandydaci na poniższe zagadnienia:
1. Wizja gospodarcza Bydgoszczy do 2020 - szanse i zagrożenia.
2. Wsparcie dla przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw.
3. Rozwój rynku pracowników, szczególnie w zawodach i branżach deficytowych.
4. Współpraca z samorządami i organizacjami otoczenia biznesu na poziomie regionu, metropolii i miasta.
5. Węzeł komunikacyjny i jego wpływ na rozwój gospodarczy Bydgoszczy.
Rafał Bruski – podkreślał partnerstwo pomiędzy przedsiębiorcami a Ratuszem oraz mówił jak ważne są osobiste spotkania z przedsiębiorcami, które praktykuje podczas swojej kadencji. Mówił o uruchamianiu kierunków w szkolnictwie potrzebnym pracodawcom i według ich potrzeb, żeby szkolnictwo służyło rozwojowi przedsiębiorstw. Zwrócił uwagę na to, że miasto jest świetnie położone – co jest szansą na wykorzystanie drogi kolejowej 201 łączącej Bydgoszcz z Gdynia Port. Wyraził chęć do współpracy ze wszystkimi organizacjami i przedsiębiorcami.
Paweł Skutecki – wielokrotnie podkreślił, że przedsiębiorcom nie należy przeszkadzać. Chciałby stworzyć centrum aktywizacji pracowników z Ukrainy – zaproponował dla nich bezpłatną naukę języka polskiego, aby zatrzymać w mieście pracowników. Planuje wykorzystać niezagospodarowane tereny inwestycyjne służące rozwojowi przedsiębiorstw.
Tomasz Latos – podkreślił, że należy rozmawiać z przedsiębiorcami. Chciałby powołać radę biznesu przy prezydencie oraz obniżyć opłaty lokali użytkowych. Widzi bliską współpracę ze szkolnictwem, z uczelniami wyższymi. Chciałaby uruchomić program „Mieszkanie na start”, aby zatrzymać w mieście ludzi, którzy wybrali naukę na uczelniach wyższych w Bydgoszczy.
Marcin Sypniewski – mówił o tym, że Urząd powinien być przyjacielem dla przedsiębiorców, że aktualnie widzi złą komunikację pomiędzy Ratuszem a przedsiębiorcami. Chciałby rozwinąć szkolnictwo zawodowe oraz nowoczesne technologie. Deklaruje obniżenie opłat, którymi obciążany jest biznes.
Anna Mackiewicz – zadeklarowała, że miasto będzie partnerem dla przedsiębiorców. Chciałaby zwolnić na 3 lata z podatku od nieruchomości tych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają własną działalność. Chciałaby powiększyć ilość przyzakładowych przedszkoli, a wsparciem z miasta objąć niepubliczne przedszkola. Mówiła o rozwoju lotniska, ułatwieniu do niego dojazdu oraz poszerzeniu trasy W-Z.
Spotkanie prowadził Marek Chamot, prof. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw
Debatę zorganizowali wspólnie: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, Sejmik Gospodarczy, Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa, Business Centre Club Loża Bydgoska, Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia