Członkowie Pracodawców Pomorza i Kujaw ustalili strategię rozwoju

Członkowie naszej organizacji spotkali się podczas Zgromadzenia Ogólnego w dniu 5 marca 2019r. To było bardzo ważne spotkanie dla Pracodawców Pomorza i Kujaw. Uchwalone zostały zmiany statutu. Przyjęta też została Strategia Pracodawców Pomorza i Kujaw na lata 2019-2025. W naszych działaniach będzie sporo nowości: nowe narzędzia komunikacji, grupy zakupowe, sieci współpracy, partnerstwa strategiczne, nowe usługi szkoleniowe i doradcze. Zmieniamy się dla naszych członków!

Strategia Pracodawców Pomorza i Kujaw na lata 2019-2025 to efekt rocznej pracy trzech zespołów strategicznych, które zrealizowały wizyty w firmach, przeprowadziły profesjonalne badanie potrzeb, benchmarking, analizę doświadczenia związku i finalnie w ramach warsztatów wypracowały strategię. To dokument odmienny od standardowych strategii składających się z misji, wizji i celów. Zarządowi organizacji zależało na tym, aby był on jasno sprecyzowany i łatwy w  zapoznaniu się. Oparty jest o rekomendacje Richarda P. Rumelta – jednej z najbardziej wpływowych postaci zajmujących się zarządzaniem. Składa się z wprowadzenia, diagnozy, zasady przewodniej i planu spójnego działania. To efekt rocznej pracy zarządu związku wspólnie z firmami członkowskimi, które zgodziły się na wizyty i wypełnienie ankiet. Dla wdrożenia strategii ważne będzie wprowadzenie do struktury  organizacji Rady Związku (o funkcji doradczej dla zarządu), która będzie składała się m.in. z przedstawicieli grup zakupowych i sieci współpracy. Stąd podczas Zgromadzenia Ogólnego konieczne było wprowadzenie zmian w statucie.

 

STATUT PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW 05.03.2019

STRATEGIA PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW NA LATA 2019-2015

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia