Co samorządy lokalne oferują przedsiębiorcom podczas pandemii?

Z poziomu rządowego powstaje tzw. "Tarcza Antykryzysowa", ale niestety wsparcia nie wystarczy tu dla wszystkich. Ofertę pomocy ogłaszają też poszczególne samorządy lokalne, które, niestety są w tej sprawie ograniczone prawem. Mogą zaproponować umorzenia w zakresie czynszu za nieruchomości będące w zasobach komunalnych. Ponadto mają możliwość rozłożenia na raty bądź odroczenia terminów płatności podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości czy od środków transportu. Programy pomocowe ogłosiły już: Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław i Włocławek. Specjalny pakiet przygotowuje też Grudziądz.

Nasza organizacja wystąpiła z apelem do samorządów o pilne wdrożenie umorzeń w płatnościach podatków lokalnych, najmu i dzierżawy w momencie nastąpienia zmian prawnych (projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej zapowiada wprowadzenie tej możliwości dla gmin). Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu to zbyt mało. Zaproponowaliśmy też wdrożenie proporcjonalnych zwolnień z podatków od nieruchomości dla tych, którzy obniżą czynsze dla swoich najemców. Ponadto firmy będą potrzebowały kompleksowego wsparcia w zakresie pozyskiwania pożyczek, kredytów obrotowych i poręczeń kredytowych. Stąd zgłosiliśmy potrzebę rozwinięcia tych instrumentów finansowych i uruchomienia bezpłatnych porad w tym zakresie.

ZACHĘCAMY DO POZNANIA AKTULANEGO WSPARCIA SAMORZĄDÓW:

Bydgoszcz
http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoski-pakiet-pomocy-dla-prz...

Toruń
https://www.torun.pl/pl/torun-dla-przedsiebiorcow
https://www.torun.pl/pl/torun-dla-przedsiebiorcow-rozszerzenie

Włocławek
http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/14728/program-wsparcia-wloclawek-d...

Inowrocław
https://www.inowroclaw.pl/aktualnosc-3290-inowroclawski_pakiet_pomocowy_...

Grudziądz
https://grudziadz.pl/

PPIK

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia