Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia dla pracodawców

Trwa proces „odmrażania gospodarki”, a przed nami kolejne etapy i powrót kolejnych grup pracowników do swoich miejsc pracy. Kluczowym wyzwaniem dla pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w nowych warunkach zagrożenia COVID-19.

 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie internetowej zamieściła wytyczne, które mogą wspomóc pracodawców w zapewnieniu bezpiecznego powrotu do pracy.
Zawierają one zalecenia w zakresie BHP, które zapewnią praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy. Właściwe środki prewencyjne pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji oraz przyczynią się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Zalecenia w tym zakresie wydała również Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), która opublikowała wytyczne COVID-19 - Powrót do miejsca zatrudnienia — dostosowywanie środowiska pracy i ochrona pracowników.
Wytyczne zawierają przykłady ogólnych środków, które - w zależności od sytuacji w danym miejscu pracy - mogą pomóc pracodawcom zapewnić bezpieczeństwo i higienę w środowisku pracy po wznowieniu działalności.
Wytyczne dostępne są na stronie OSHAwiki oraz w formie poradnika w formacie PDF.

Już na początku kryzysu związanego z koronawirusem EU-OSHA opublikowała również wytyczne dla miejsc pracy, w których zebrała najważniejsze dostępne informacje i porady w związku z pandemią koronawirusa.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami, które ułatwią pracodawcom zorganizowanie bezpiecznego powrotu pracowników do pracy.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia