Bezpłatne seminarium: ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW - 10.04.2019r.

Pracodawcy Pomorza i Kujaw “Związek Pracodawców” we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. w Bydgoszczy zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium: “ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW”.

Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Biurze Terenowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2 a. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.
W programie:
1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020 (10:00 – 11:00):
- dotacje na działalność badawczo-rozwojową,
- dotacje na projektowanie produktów,
- dotacje na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 -2020 (11:00 – 12:15):
- granty na rozwój eksportu,
- granty na działalność badawczo-rozwojową,
- granty na szkolenia i doradztwo,
- preferencyjne pożyczki obrotowe i inwestycyjne dla MŚP.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 01.04.2019 r. poprzez wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: szkolenia@pracodawcy.info.pl. Pierwszeństwo zgłoszeń mają przedstawiciele firm członkowskich.

ZAPROSZENIE_SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 10.04.2019
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 10.04.2018
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 
Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia