KORRO PLUS Joanna Kopeć
K. Szajnochy 14A (siedziba: Fordońska 108/42, 85-739 Bydgoszcz)
Bydgoszcz
Usługi w zakresie sprzątania i zagospodarowania zieleni

Firma została założona w 1999r. Początkowo jej główną działalność stanowił handel komponentami do budowy systemów automatycznego nawadniania, projektowanie systemów i ich montaż. Ta gałąź działalności z czasem została wyparta, choć niezupełnie, przez import fontann pływających, pomp, filtrów, oświetlenia wykorzystywanych do budowy oczek wodnych, a także dysz i podzespołów do budowy posadzkowych, nieckowych, multimedialnych fontann miejskich.
Firma ciągle poszerza asortyment dostępnych komponentów, a także wprowadza nowe rozwiązania techniczne.
W ostatnim czasie firma stara się także o zdobycie środków unijnych przeznaczonych na rozwijanie działalności związanej z zaprojektowaniem prototypów innowacyjnych hermetycznych podwodnych lamp LED przeznaczonych właśnie do wykorzystania w technologii fontannowej oraz zaprojektowaniem i wykonaniem prototypów wielostrumieniowej dyszy do fontann suchopowierzchniowych, które to środki pomogłyby sfinalizować prace związane z uruchomieniem własnej produkcji elementów fontannowych.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia