Kancelaria Radców Prawnych Binder Grzybowski Joachimiak Piskow Sadowski Sp. p.
Bartosz Sadowski
Plac Poznański 3/1
Bydgoszcz
Doradztwo i konsulting

Profil działalności kancelarii obejmuje obsługę obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów prawa korporacyjnego, rejestrowego, procesowego, upadłościowego, pracy, ochrony danych osobowych, autorskiego, bankowego, stowarzyszeń. Współpraca z prawnikami zagranicznymi pozwala skutecznie prowadzić postępowania sporne, a także obsługiwać przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym.

Kancelaria współpracuje ściśle z rzeczoznawcami majątkowymi, rzecznikami patentowymi, notariuszami i tłumaczami przysięgłymi, odciążając klientów od załatwienia czynności pobocznych związanych z udzielaniem pomocy prawnej.
Także szybka i zdalna (z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych) komunikacja, a także sprawny personel administracyjny wyróżnia Kancelarię spośród innych podmiotów działających w branży usług prawniczych.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia