Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Gen. F. Kleeberga 2
Bydgoszcz
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- działalność obiektów kulturalnych.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia