ENERIS Proeco Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 65
Bydgoszcz
Dostawa wody gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Podstawowym obszarem działalności spółki jest gospodarka odpadowa w tym odzysk energii z szerokiego katalogu odpadów niebezpiecznych.

ENERIS Proeco Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe usługi unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, medycznych lub inne niż niebezpieczne dla klientów przemysłowych, instytucjonalnych i indywidualnych. Instalacja do chemiczno-termicznego unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę zlokalizowana jest w strefie przemysłowej na terenie Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy.

Do unieszkodliwiania chemiczno-termicznego spółka przyjmuje odpady stałe, płynne oraz pastowate w tym m.in.: odpady węglopochodne, ropopochodne, drewnopochodne oraz farmaceutyczne; leki, środki ochrony roślin; odpady lakiernicze; farby; rozpuszczalniki; impregnaty do drewna; barwniki; kleje; czyściwa; smary; tłuszcze; oleje; tworzywa sztuczne; gumy; tonery drukarskie; osady z dna zbiorników; odzież roboczą; itp.

Ponadto firma zajmuje się odzyskiem energii z szerokiego katalogu odpadów niebezpiecznych, oferuje odbiór i transport nieczystości jak również przeprowadzaniem utylizacji.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia