Debata „Branża medyczna i uzdrowiskowa w gospodarce regionu kujawsko-pomorskiego – najlepsze rozwiązania dla przedsiębiorców”.

Potencjał gospodarczy, innowacyjny oraz trendy rozwoju branży przedstawił w prezentacji dr Dr Tomasz Komendziński z Zakład Kognitywistyki i Epistemologii UMK. Kolejnym prelegentem był lek. med. Henryk Kuliński. Głos zabrała i zgromadzonych powitała także dr Maria Anna Karwowska - Prezes Zarządu KPOP Lewiatan. W toku interesującej i ożywionej debaty nadkompletu przedsiębiorców i przedstawicieli branży (m.in. dyrektor Regionalnego Centrum Onkologii dr Zbigniew Pawłowicz, prof. Aleksander Araszkiewicz z NZOZ Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego, Adam Skowroński dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego ), powstało wiele ciekawych wniosków i pomysłów.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia