Bank Ochrony Środowiska S.A.
Tomasz Jodko
Bernardyńska 13
Bydgoszcz
Bankowość i usługi finansowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem utworzonym na czas nieokreślony w formie spółki akcyjnej, działającej na podstawie statutu, ustawy Prawo Bankowe, kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej jak również na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia